Όρια Οικισμών (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:OIKISMOI_ORIO&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id3455aa0c-e026-44d3-8471-5ffcf56fb46f
position1
resource group ideb7b5c13-dd9a-44d8-8247-58894e85ac7b
revision id9ce292d0-b2ca-4bb6-9ad8-adbebeab3b9c
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive