Όρια Οικισμών Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k24-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id4bbeb333-da36-40e4-9f8d-6baf39f2adc0
position3
resource group id19c3c458-4ed1-4aca-8d1f-20e848e47c31
resource typefile
revision id2a541223-645f-4a14-9683-961ac30987c2
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive