Όρια Οικισμών (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:OIKISMOI_ORIO&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id0424fb61-28b9-4cd0-9bf2-568ebec4a2f9
position1
resource group id19c3c458-4ed1-4aca-8d1f-20e848e47c31
revision id2b0d8f70-7b79-4ee2-ba86-9e3379a05c29
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive