Μεταβολή πληθυσμού Καλλικρατικών Δήμων ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:oik_pol_met_plithysmos_oikismoi_1991_2011_elstat&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-77

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id9c36a0ed-4ce0-4b6f-b6a9-c52f289fb1a6
resource group id2eaed28d-ddee-49b2-8816-212e060b8fca
resource typefile
revision id06d19c82-884e-42a1-b36e-a56210cfb79f
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive