Μεταβολή πληθυσμού Καλλικρατικών Δήμων ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5ecc-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
id63adf0d5-37fa-49a0-a572-f2c809791e8f
position2
resource group id2eaed28d-ddee-49b2-8816-212e060b8fca
resource typefile
revision id694f1c53-a0df-4f34-a442-36e996cb4abf
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive