Μεταβολή πληθυσμού Καλλικρατικών Δήμων ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aoik_pol_met_plithysmos_oikismoi_1991_2011_elstat&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id54523f7f-71cf-473d-b754-1f1ef0060b96
position1
resource group id2eaed28d-ddee-49b2-8816-212e060b8fca
resource typefile
revision ida1e1a84c-fac2-489d-b4af-8de6697b7ff6
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive