Μεταβολή πληθυσμού Καλλικρατικών Δήμων ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aoik_pol_met_plithysmos_oikismoi_1991_2011_elstat&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id32fe663f-2c30-4ff6-98cc-52d2d7fcaa01
position3
resource group id2eaed28d-ddee-49b2-8816-212e060b8fca
resource typefile
revision idbb715f8b-d894-4227-941a-1e9d9d8a73c2
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive