Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Μεταβολή πληθυσμού Καλλικρατικών Δήμων 1999-2001-2011 (ΕΛΣΤΑΤ)

Στο παρόν επίθεμα απεικονίζεται η ποσοστιαία μεταβολή πληθυσμού και η πυκνότητα αυτού σε επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου για τη δεκαετία 1999-2001-2011. Η μεταβολή υπολογίστηκε από τα δεδομένα των Απογραφών Πληθυσμού του 1991, 2001 και του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ. Για τον υπολογισμό της πυκνότητας του πληθυσμού χρησιμοποιήθηκε ο πραγματικός πληθυσμός του 2011. Στα περιγραφικά χαρακτηριστικά του επιθέματος καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε Δήμο: [1] όνομα, [2] κωδικοί ΕΣΥΕ, [3] περίμετρος και εμβαδόν, [4] αποτελέσματα απογραφών μόνιμου και πραγματικού πληθυσμού για τα έτη 1991, 2001, 2011, [5] πυκνότητα (αριθμός κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο).(Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή