Μεταβολή πληθυσμού οικισμών 1999-2001-2011 ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5e18-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
ida4e6d72e-1d29-4370-beef-98da66052b5f
position2
resource group idf281a0a1-417e-4d24-a00d-83f6018bfd3e
resource typefile
revision idc3cee057-9aaa-4298-91ae-cdd8bdd39810
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive