Μεταβολή πληθυσμού οικισμών 1999-2001-2011 ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aoik_poi_met_plithysmos_oikismoi_1991_2011_elstat&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id9e3efc71-d565-4cf5-98e3-459840d54b9c
position3
resource group idf281a0a1-417e-4d24-a00d-83f6018bfd3e
resource typefile
revision id608b12c8-f320-4626-85cc-6283b23e9662
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive