Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Μεταβολή πληθυσμού οικισμών 1999-2001-2011 (ΕΛΣΤΑΤ)

Στο παρόν επίθεμα απεικονίζεται η ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού (de facto) πληθυσμού των οικισμών του Δήμου Γορτυνίας για τη δεκαετία 1991 - 2001 - 2011. Η μεταβολή υπολογίστηκε από τα δεδομένα των Απογραφών Πληθυσμού του 1991, 2001 και του 2011 της ΕΛΣΤΑΤ. (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή