Νομοί ΟΚΧΕ Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k23-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id4f8dd855-7f0c-4282-9ae7-1b79a5f827dc
position3
resource group id7c634c36-70f6-4ee8-b24f-eaae1e95cb32
resource typefile
revision id8c635a3a-e22f-42df-a15b-a32ff492c125
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive