Νομοί ΟΚΧΕ (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:NOMOI_OKXE&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id277e3f87-5639-4e93-892c-1a1b28a8e975
position1
resource group id7c634c36-70f6-4ee8-b24f-eaae1e95cb32
revision id1e9dd400-d77d-46d2-b2a8-ec96b19e5d87
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive