Περιοχές NATURA Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k22-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Creative Commons Αναφορά
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id7770810a-157b-4b21-ba9e-63350090d3bb
position3
resource group idea9a13c8-fd29-43ae-9484-95a14156f201
resource typefile
revision id47d089a9-ea94-4b0b-992a-ec9e82218fa2
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive