Περιοχές NATURA (KML)

URL: http://gis.opendatagortynia.gr/php_source/proxies/fetchKML.php?s&url=http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=gortynia:NATURA&FORMAT=application/vnd.google-earth.kml+xml&SRS=EPSG:2100&BBOX=304982.0792271787,4147752.206431166,344462.0792271787 ,4192702.206431166&WIDTH=458&HEIGHT=442

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση KML
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatKML
id4716350a-29bb-43a7-a388-809831721f8a
position2
resource group idea9a13c8-fd29-43ae-9484-95a14156f201
resource typefile
revision id68301421-4ba7-41ea-857a-ccc0e97c2dae
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive