Περιοχές NATURA (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:NATURA&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Creative Commons Αναφορά
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
id04dbf733-f5d6-48d3-a071-b7aed8c8e075
position1
resource group idea9a13c8-fd29-43ae-9484-95a14156f201
revision id93383712-c74f-4443-b7e0-0384dc1e016a
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive