Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Περιοχές NATURA

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων με τις περιοχές Natura του Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή