Κάδοι Απορριμμάτων Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k20-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
idbb52aab6-6345-4d9c-9dab-681c3d488603
position3
resource group idac2c2549-7ee4-4042-8067-f621f7c84d76
resource typefile
revision idf7ddeb88-1f0b-4ede-aa5d-c0921763598e
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive