Ισοϋψεις καμπύλες - 1:250.000 (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5c9c-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
idf5b6e81d-a354-43c6-9bc7-28569e66af75
position2
resource group id47533348-f067-42e5-a87b-78c7610b2b0f
resource typefile
revision id292dc00f-fdb6-49aa-b9e8-c1687cb95068
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive