Ισοϋψεις καμπύλες - 1:250.000 (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:iso_lin_contours_250000&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-74

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id99b9a906-b177-43fa-aa73-8ebe30c5ee33
resource group id47533348-f067-42e5-a87b-78c7610b2b0f
resource typefile
revision idaa5f217d-56c7-49c0-9034-6cfda17a1cd7
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive