Ισοϋψεις καμπύλες - 1:250.000 (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aiso_lin_contours_250000&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id88144997-284d-41b5-a808-e736622cdd77
position1
resource group id47533348-f067-42e5-a87b-78c7610b2b0f
resource typefile
revision id801c78e3-46c2-4f02-8fe2-bf23346f577b
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive