Ισοϋψεις καμπύλες - 1:250.000 (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aiso_lin_contours_250000&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id6faa4fae-be64-4047-9d9b-5abfe1be327e
position3
resource group id47533348-f067-42e5-a87b-78c7610b2b0f
resource typefile
revision idd9a8e2b4-8c69-4149-baea-45ff660d010b
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive