Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Ισοϋψεις καμπύλες - 1:250.000

Ισοϋψείς καμπύλες ισοδιάστασης 100 μέτρων, προϊόν ψηφιοποίησης των τοπογραφικών χαρτών κλίμακας 1:250.000 της Γ.Υ.Σ. για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή