Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) Ανάπτυξης / ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5ada-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
idd39f824c-21d3-4177-86e8-fb59228670bf
position2
resource group id5853e7e7-55e3-400a-b05d-d61b0aa0a8bd
resource typefile
revision id542679a9-9da1-4c57-bd69-d7efe332e46e
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive