Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) Ανάπτυξης / ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aind_pol_oria_vipe&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatCSV
id606bf8bb-3894-4d1f-b680-9911033c5279
position3
resource group id5853e7e7-55e3-400a-b05d-d61b0aa0a8bd
resource typefile
revision idf250a0c5-a272-4298-994e-5730cd13cfbb
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive