Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) Ανάπτυξης / ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aind_pol_oria_vipe&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
id51da2754-8b73-4b54-9da9-50588e9a75ba
position1
resource group id5853e7e7-55e3-400a-b05d-d61b0aa0a8bd
resource typefile
revision id10cee1e0-06a5-45c3-b0de-d2ebaf389b20
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive