Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) Ανάπτυξης / ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ind_pol_oria_vipe&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-73

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
id457930c7-e27f-495d-a9fa-9233d5c968a8
resource group id5853e7e7-55e3-400a-b05d-d61b0aa0a8bd
resource typefile
revision id571ad4ad-5be3-4922-ab9d-b199af826d50
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive