Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. - (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή