Εκτροφεία Θηραμάτων (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5a12-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
idf1e7445b-2d22-4297-a9a4-33a3a9f2e371
position2
resource group id654c5801-8e3d-459d-987c-f62bb1b0c0db
resource typefile
revision idcf64fb20-181a-40e5-bf49-766950c2d1db
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive