Εκτροφεία Θηραμάτων (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Aind_pol_ektrofeia_thiramaton&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatKML
ide924320c-0b25-4a3c-bde2-24d301f5a201
position1
resource group id654c5801-8e3d-459d-987c-f62bb1b0c0db
resource typefile
revision id5d4bafbe-831b-48f9-a628-c98c489224cd
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive