Εκτροφεία Θηραμάτων (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:ind_pol_ektrofeia_thiramaton&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-72

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatshapefile
idab779274-70bd-48f8-acb5-e1785cc035e2
resource group id654c5801-8e3d-459d-987c-f62bb1b0c0db
resource typefile
revision id307e94cd-4124-41ed-8366-95efd016228a
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive