Φυσικό Ανάγλυφο Εδάφους Δ.Γορτυνίας (KML)

URL: http://gis.opendatagortynia.gr/php_source/proxies/fetchKML.php?s&url=http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=gortynia:hillsha_gort&FORMAT=application/vnd.google-earth.kml+xml&SRS=EPSG:2100&BBOX=304982.0792271787,4147752.206431166,344462.0792271787 ,4192702.206431166&WIDTH=458&HEIGHT=442

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatKML
idf14a404e-d4b7-490b-862d-91522ec6c8ed
position2
resource group idfedd99fb-7852-4dbe-90a9-7188dee17f6b
resource typefile
revision ida1d247c2-7e8c-46ec-9e21-a367836bdae9
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive