Φυσικό Ανάγλυφο Εδάφους Δ.Γορτυνίας (Geotiff)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wms?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=gortynia:hillsha_gort&FORMAT=image/geotiff&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:2100&BBOX=304982.0792271787,%204147752.206431166,%20344462.0792271787%20,%204192702.206431166&WIDTH=458&HEIGHT=412

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο Geotiff.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:geotiff.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση geotiff
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatgeotiff
ide6077b76-f539-4d59-9a08-590ab7c2e127
position1
resource group idfedd99fb-7852-4dbe-90a9-7188dee17f6b
resource typefile
revision id4eb24b7e-42f9-445c-b7bc-fe214a2bfa5b
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive