Φυσικό Ανάγλυφο Εδάφους Δ.Γορτυνίας (WMS)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Πρόσβαση στην Υπηρεσία Απεικόνισης (WMS) για το σύνολο δεδομένων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση wms
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
WMS Layergortynia:hillsha_gort
WMS Serverhttp://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wms
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatwms
id9d7e84b3-38f1-4f2c-9516-b249028478b0
resource group idfedd99fb-7852-4dbe-90a9-7188dee17f6b
revision idcb2f0085-fc2e-486b-ae2b-5ece35491ba6
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive