Φυσικό Ανάγλυφο Εδάφους Δ.Γορτυνίας Inspire ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k19-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id8ca3d6cc-ae27-4d3b-b901-e3cf532711ef
position3
resource group idfedd99fb-7852-4dbe-90a9-7188dee17f6b
resource typefile
revision id55118881-6e70-47ab-b4a9-39de0f4030b3
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive