ΓΠΣ Βυτίνας (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:GPS_BYTINAS&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-8

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatshapefile
iddd15f4b7-04a6-46a5-957d-8fcde1cf988f
position1
resource group id332dfc29-1582-485f-8ac2-cf580f8cdbd4
revision id20928ad6-4cda-45b7-8b7f-ddfd8796265c
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive