ΓΠΣ Βυτίνας Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k18-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id49f24c4e-406f-46b3-8c07-d28f9fad5f7f
position3
resource group id332dfc29-1582-485f-8ac2-cf580f8cdbd4
resource typefile
revision id35443d74-bfa6-4c15-8b84-5c4bb6168c4c
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive