Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

ΓΠΣ Βυτίνας

Διανυσματικό σύνολο δεδομένων με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο Βυτίνας του Δήμου Γορτυνίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή