Γεωτρήσεις Inspire Metadata (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=m2cc3k17-666d-11e3-949a-0810200c9a66

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Apr 22, 2014
Δημιουργήθηκε Apr 17, 2014
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΑπρίλιος 17, 2014
formatXML
id6192a2f8-ee7f-423c-a96d-37da1ad05104
position3
resource group idf5762b85-75a8-48d1-8cb5-17f289be13d1
resource typefile
revision id0a5f697a-1634-4358-adc0-4a4979a525d1
revision timestampΑπρίλιος 22, 2014
stateactive