Χάρτης Βλάστησης - Ξυλώδης όγκος (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_wood_pelop&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
id6a556cf7-184b-46cd-a6a4-0c283830405d
position3
resource group id8d3b0d75-c5fa-4192-9020-a34964bbea3d
resource typefile
revision idf66c249e-6e12-4ea1-88b3-654baf2e386f
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive