Χάρτης Βλάστησης - Ξυλώδης όγκος (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_wood_pelop&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-70

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id4fa4c7ca-e298-4536-b95a-41cbe4415a2c
resource group id8d3b0d75-c5fa-4192-9020-a34964bbea3d
resource typefile
revision id991811b3-2d7e-4ac6-a76f-ad63a7ec1dad
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive