Χάρτης Βλάστησης - Ξυλώδης όγκος (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf580a-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
id2ced2bf5-59e3-4cce-bb6a-ca72fb0f9b78
position2
resource group id8d3b0d75-c5fa-4192-9020-a34964bbea3d
resource typefile
revision id1aaa5171-59a5-40ff-8fa0-a1d61364bedd
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive