Χάρτης Βλάστησης - Ξυλώδης όγκος (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_wood_pelop&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id039704db-516f-4323-aed1-f97ca5dd7190
position1
resource group id8d3b0d75-c5fa-4192-9020-a34964bbea3d
resource typefile
revision id2f993bb6-91b7-45df-9c60-4e401f431878
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive