Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Χάρτης Βλάστησης - Ξυλώδης όγκος

Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τον Χάρτη Βλάστησης - Ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο της Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή