Χάρτης Βλάστησης - Συγκόμωση (CSV)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_sygk_pelop&maxFeatures=6000&outputFormat=csv

Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση CSV
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatCSV
ide5f524cd-5857-42c1-9c51-b2152d0ad0a8
position3
resource group idc5fdee87-6eb3-4b2b-93cf-779221efac45
resource typefile
revision id7873e818-ca4e-4d52-99d7-c4a733b3fe01
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive