Χάρτης Βλάστησης - Συγκόμωση (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5756-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
idaaeb82f4-2bac-40e2-a425-d0c71da168ca
position2
resource group idc5fdee87-6eb3-4b2b-93cf-779221efac45
resource typefile
revision id4624da42-2669-4350-9175-1429c8491eaf
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive