Χάρτης Βλάστησης - Συγκόμωση (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_sygk_pelop&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
id83d2b827-6c68-4df0-9cac-df9fd8b40f26
position1
resource group idc5fdee87-6eb3-4b2b-93cf-779221efac45
resource typefile
revision iddabaabe0-bbaa-421f-ac9d-4c7fbbfe0a03
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive