Χάρτης Βλάστησης - Συγκόμωση (Shapefile)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/wfs?request=GetFeature&service=wfs&version=1.0.0&typename=gortynia:geo_pol_sygk_pelop&outputformat=SHAPE-ZIP&format_options=charset:UTF-69

Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:shapefile.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση shapefile
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatshapefile
id72bd4df4-551b-453f-91f9-c34755000089
resource group idc5fdee87-6eb3-4b2b-93cf-779221efac45
resource typefile
revision ida025fcbc-3d2f-4b7f-b5b4-9574c184b545
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive