Χάρτης βλάστησης και χρήσεων γης (KML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geoserver/gortynia/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=gortynia%3Ageo_pol_pelop_dis&maxFeatures=6000&outputFormat=application%2Fvnd.google-earth.kml%2Bxml

Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.

No preview available.
Δεν βρέθηκε ενότητα χειρισμού για τον τύπο δεδομένων:kml.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση KML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatKML
idf0aa1e80-842f-43c9-bd92-2afca8017acf
position1
resource group id505c21c0-306d-48fe-9efb-17f592e5116f
resource typefile
revision iddb45601b-c1d6-422d-ba5b-816150d2f72c
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive