Χάρτης βλάστησης και χρήσεων γης (XML)

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf5698-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 18, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 18, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 18, 2021
formatXML
ide40e8497-4359-4789-b68e-55861c5dea9c
position2
resource group id505c21c0-306d-48fe-9efb-17f592e5116f
resource typefile
revision id1f8edc38-4380-444d-bf17-de033b10244f
revision timestampΟκτώβριος 18, 2021
stateactive